Gia sư lớp 6

 

Xếp theo:
Gia sư giỏi toán lớp 6 tại Hà Nội
Hiện tại con bạn đã lên cấp 2 và lượng kiến thức đã bắt đầu ngày càng tăng lên và khó hơn so với Tiểu học rất nhiều. Môn Toán cũng bắt đầu khó lên với khối lượng kiến thức lớn, lên cấp 2 toán học đã được phân định rõ ràng thành 2 môn là Số học và Hình học
Giá: Liên hệ